Naši priznati stručnjaci 

Prof. dr. sc. Marina Ivanišević

Prof. dr. sc. Marina Ivanišević

Rođena u Zagrebu 1957. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1981. Specijalizaciju radila od 1985. godine do 1989. godine iz ginekologije i opstetricije u Klinici za ženske bolesti porođaje KBC-a Zagreb. Završila je 1990. godi 

Prof. dr. sc. Josip Đelmiš

Prof. dr. sc. Josip Đelmiš

Rođen u Subotici 1947. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1971. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio je u Zagrebu 1977. U Medicinskom centru u Subotici vodio je Odjel konzervativne ginekologije od 197 

Naša klinika 

ProNatal d.o.o, poliklinika za ginekologiju i opstetriciju, internu medicinu, radiologiju - mamografiju i urologiju registrirano je zdravstveno poduzeće u 2008. godini. Poliklinika ProNatal d.o.o. je usmjerena ka održanju i poboljšanju reproduktivnog i ukupnog zdravlja svake žene i muškarca, kao i dobrobit svih pacijenata koji dolaze na pregled, zahvat ili konzultaciju. Stručno osoblje poliklinike ProNatal d.o.o će svoju misiju ostvariti kroz pružanje medicinske usluge najbolje kvalitete, zdravstvenu zaštitu orijentiranu prema pacijentu u poliklinici i izvan nje organizirajući u skladu sa svojim mogućnostima i temeljem ugovora sa ostalim zdravstvenim ustanovama dodatnu brigu za pacijenta. Ujedno razvijajući i primjenjivajući kroz istraživački rad suradnika najnovije metode dijagnostike, liječenja i terapije. Sve to će doprinjeti da misija poliklinike Pronatal bude na tragu najsuvremenijih spoznaja u reproduktivnoj medicini, ginekologiji, opstetriciji, internoj medicini, radiologiji - mamografiji i urologiji.
© Poliklinika ProNatal, 2022. Sva prava pridržana. | Design by karlodelmis.com